Estadístiques
d'Aiball

Posicionament, coordinació i cobertura

Posició en zones del camp: percentatge del temps de partit que el/la jugador/a s’ha situat en la zona de volea (entre 0 i 5 metres de distància de la xarxa), en la zona de transició (de 5 a 7 metres de la xarxa), i en zona de fons (darrera la línia de servei).

Individual

Cobertura horitzontal: percentatge del temps en que el/la jugador/a està situat horitzontalment en pista de forma adequada per a maximitzar la probabilitat de finalitzar el punt o defensar-lo, respecte a la col·locació dels rivals.

Cobertura vertical: percentatge del temps en que el/la jugador/a està situat verticalment (de volea a fons) en pista de forma adequada per a maximitzar la probabilitat de finalitzar el punt o defensar-lo, respecta a la col·locació dels rivals. Per exemple, si els dos rivals estan al fons, s’aconseguiria la màxia cobertura vertical estant a volea.

Per parella

Basculació horitzontal: percentatge del temps en que els dos jugadors/es de l’equip s’han coordinat per cobrir horitzontalment la pista. Per a això, els jugadors/es han de situar-se en regions del camp on puguin cobrir els espais. Així, quan la toca l’equip rival, el jugador/a situat davant del rival que colpeja ha de situar-se perpendicularment a aquest (dins un rang de 3 metres) i el seu company/a ha d’estar entre 3 i 5 metres de distància. Per exemple, el jugador rival colpeja a 3 metres de la paret lateral esquerra, els jugadors/es de l’equip que rep el cop han de situar-se entre 1 i 4 metres, i entre 5 i 7 metres de la paret esquerra no estant a més de 5 metres de distància entre ells.

Basculació vertical: percentatge del temps en que els dos jugadors/es de l’equip s’han coordinat de forma adequada per pujar a la xarxa i baixar, cobrint verticalment la pista. Per a això, els jugadors/es han d’estar simultàniament en defensa (fons) o en atac (volea) d’acord a cada moment de joc i a la posició dels rivals. Així, penalitza estar en zones diferents del camp, estar en zona de transició, o estar en zones defensives quan els rivals també ho estan.

Tocs

Distribució dels tocs: percentatge dels tocs del jugador/a que han anat dirigits al jugador de dreta de l’equip rival, al centre i al jugador de revés de l’equip rival.

Bona col·locació: percentatge dels tocs del jugador/a que han forçat el jugador/a rival a desplaçar-se 2 metres o més per a poder tornar la pilota (o intentar-ho en cas de no haver-ho aconseguit).

Encert en el primer servei: percentatge de serveix en que el primer servei ha estat vàlid. Velocitat del servei: velocitat mitjana en km/h dels serveis del jugador/a.

Distribució dels serveis: percentatge de serveis enviats a la paret lateral, al centre (zona “T”) i al cos del rival.

Varietat de toc:

Percentatge de cada tipus de toc que el jugador/a ha fet al llarg del partit, considerant la següent classificació:

Globus: cops parabòlics on la pilota supera els 2,5 metres i s’executa típicament des dels últims 5 metres de la pista amb la intenció de superar per sobre els rivals, forçant-los a retrocedir a posicions de fons de pista.

Toc de fons: tocs executats des del fons de la pista, sense que la pilota aconsegueixi una altura superior als 2,5 metres al llarg de la seva trajectoria.

Toc de volea: tocs executats prop de la xarxa (a menys de 5 metres d’aquesta)on es colpeja la pilota abans que toqui el terra.

Bandeja/víbora: cops ofensius on la pilota és rematadada de dalt a baix amb velocitat superior als 20km/h i inferior a 65km/h, típicament colpejant la pilota per sobre les espatlles. S’inclouen en aquesta categoria tocs com “víboras” i “bandejas”.

Remat: tocs ofensius on la pilota és rematada de dalt a baix amb velocitat superior a 65km/h, típicament colpejant la pilota per sobre les espatlles. S’inclouen en aquesta categoria els tocs amb la intenció de retornar la pilota a camp propi, tocs que treuen la pilota per 3 i per 4, etc.

Com són les estadístiques de WPT?

Coneix les estadístiques Aiball aplicades als jugadors/es de WPT. D’aquesta manera, podràs comparar-te amb els millors jugadors i identificar les teves fortaleses i debilitats.

Estadístiques clauWPT Femení WPT Masculí
Dades del partit
Temps de punt (segons)Entre 12 i 16Entre 9 i 13
Tocs per punt Entre 12 i 15Entre 8 i 12
Posicionament
Temps en zona volea 40-50%
Temps en zona de transició15-20%
Temps en zona de fons35-45%
Cobertura individual
Cobertura horitzontal85-95%
Cobertura vertical 90-95%
Coordinació de parella
Basculació horitzontal85-90%
Basculació vertical 85-90%
Tocs
Tocs a zones no cobertes 40-50%
Efectivitat de primer servei >90%
Velocitat dels serveis60-70 km/h
Tocs al centre30-35%